Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Wsparcie osób dorosłych w rozwoju i nabywaniu nowych umiejętności, kwalifikacji i kompetencji – przygotowanie do aplikowania w ramach konkursu 10.6 Fundusze Europejskie dla Lubelskiego (FE LU).

Informacje

Start

29.03.2023 (śr.), 09:00

Zakończenie

29.03.2023 (śr.), 14:00

Lokalizacja

Online

Liczba godzin

6

Cena

320 zł

Kontakt

881 707 877
575 060 750

Cel i korzyści ze szkolenia

Na szkoleniu omówione zostaną założenia konkursu: kluczowe warunki realizacji projektu, kryteria dostępu i kryteria premiujące, grupa docelowa, wskaźniki w projekcie. Ponadto na szkoleniu będzie możliwość opracowania/ konsultacji kluczowych elementów wniosku o dofinansowanie – budżetu, celu głównego i szczegółowego, harmonogramu oraz sposobu realizacji projektu, w oparciu o uproszczone metody rozliczania wydatków.

 

Korzyści z udziału w szkoleniu:

  • poznanie niezbędnych zasad związanych z kwalifikowalnością wydatków na etapie sporządzania wniosków o dofinansowanie
  • poznanie zasad konstruowania budżetu projektu
  • nabycie umiejętności przygotowania wniosku do dofinansowanie, zgodnie z dokumentami programowymi
  • kompleksowe przygotowanie do pisania i realizacji projektów
  • kontakt z ekspertem, który uczestniczy w ocenie wniosków o dofinansowanie, jest członkiem czterech tematycznych grup roboczych dotyczących programu na lata 2021 – 2027 oraz autorem ponad 100 projektów, które otrzymały dofinansowanie.
  • możliwość pracy na konkretnych przykładach

 

Cena obejmuje udział w szkoleniu oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodnie z MEN.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli szkół, placówek systemu oświaty, ich organów prowadzących oraz do przedstawicieli  podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia ustawicznego z terenu województwa lubelskiego, którzy są zainteresowani realizacją projektów szkoleniowych dla osób dorosłych.

Program szkolenia

1. Specyfika działania 10.6 FE LU 2021-2027.
2. Założenia konkursu w kontekście SzOP RPO WL 2021-2027.
3. Omówienie propozycji kryteriów dot. konkursu – dostępu i premiujących.
4. Planowanie budżetu projektu w kontekście wytycznych dot. kwalifikowalności wydatków.
5. Uproszczone metody rozliczania wydatków.
6. Logika projektu.
7. Opracowanie kluczowych elementów wniosku – warsztaty.
8. Pytania i odpowiedzi

Osoba prowadząca kurs

Szkolenie poprowadzi Marcin Giza – specjalista ds. projektów finansowanych z UE, zwłaszcza z Europejskiego Funduszu Społecznego, autor/współautor ponad 100 projektów, które otrzymały dofinansowanie

Od 2015 r. do 2022 r. ekspert ds. oceny wniosków z zakresu edukacji, rynku pracy, przedsiębiorczości i włączenia społecznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.

W latach 2020 – 2022 członek Grupy wspierającej prace nad przygotowaniem Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 oraz członek czterech Tematycznych Grup Roboczych opracowujących założenia dotyczące programu na lata 2021- 2027.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wsparcie osób dorosłych w rozwoju i nabywaniu nowych umiejętności, kwalifikacji i kompetencji – przygotowanie do aplikowania w ramach konkursu 10.6 Fundusze Europejskie dla Lubelskiego (FE LU).
Wybierz lokalizację
Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content