Szukaj
Close this search box.

Studium policealne

Opiekunka dziecięca

bezpłatne*
4 semestry
Tryb zaoczny

Dlaczego właśnie ten kierunek?

 • do zapisu nie jest wymagana matura
 • w kursie może uczestniczyć każda zainteresowana osoba, która ukończyła 18 lat, bez względu na posiadane wykształcenie
 • bezpłatnie wystawiamy zaświadczenia do ZUS lub KRUS

Opiekunka dziecięca sprawuje opiekę nad dzieckiem do lat czterech. Zapewnia mu bezpieczeństwo i zaspokaja jego wszystkie potrzeby. W swojej pracy wykonuje codzienne czynności związane z pielęgnacją i żywieniem dziecka, prowadzi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i stymulujące rozwój psychomotoryczny dziecka.

Opiekunka dziecięca może być zatrudniona w żłobku, klubie dziecięcym, przedszkolu, placówce opiekuńczo-wychowawczej, domu małego dziecka, sanatorium, szpitalu, czy też w domu prywatnym. Jest to zawód dla osób, które lubią pracę z dziećmi i mają z nimi dobry kontakt.

Program nauczania

 • Podstawy opieki nad dzieckiem
 • Język angielski zawodowy
 • Pielęgnowanie dziecka zdrowego
 • Pielęgnowanie dziecka chorego lub z niepełnosprawnością
 • Wychowanie i edukowanie dziecka
 • Rozwijanie wrażliwości artystycznej dziecka
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

Kwalifikacje

 • SPO.04: Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

Po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego słuchacze otrzymują zaświadczenie o jego ukończeniu oraz przystępują do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Po zdaniu tego egzaminu słuchacze otrzymają wystawiony przez OKE certyfikat kwalifikacji zawodowej.

Słuchacze, którzy posiadają wykształcenie średnie, uzyskują również dyplom zawodowy wystawiony przez OKE oraz suplement w języku polskim i angielskim (Europass), uprawniający do podjęcia zatrudnienia w zawodzie w krajach Unii Europejskiej.

* – bezpłatny kierunek, szczegóły w sekretariacie szkoły

Zapisz się tutaj

W którym mieście chcesz podjąć naukę?
Dane uczestnika
Skip to content