Szukaj
Close this search box.

Studium policealne

Opiekun w domu pomocy społecznej

bezpłatne*
2 semestry
Tryb zaoczny

Dlaczego właśnie ten kierunek?

  • do zapisu nie jest wymagana matura
  • w kursie może uczestniczyć każda zainteresowana osoba, która ukończyła 18 lat, bez względu na posiadane wykształcenie
  • bezpłatnie wystawiamy zaświadczenia do ZUS lub KRUS

Opiekun w domu pomocy realizuje następujące zadania: stymulacja rozwoju i aktywizacja osób przebywających w domu pomocy społecznej oraz wykorzystywanie w tym celu różnorodnych metod i narzędzi rehabilitacji lub terapii, towarzyszenie i pomoc podopiecznemu w zaspakajaniu potrzeb i wykonywaniu różnych czynności z zakresu samoobsługi i higieny osobistej, organizacja i wykorzystanie przez podopiecznego czasu wolnego w sposób konstruktywny, umożliwiający samorealizację, rozwój zainteresowań oraz integrację z rodziną i innymi osobami przebywającymi w DPS bądź ze społecznością lokalną, aktywne włączanie się i wzmacniania profesjonalnych działań wynikających z realizacji indywidualnego planu pracy i pomocy człowiekowi przebywającemu w DPS lub innej instytucji opiekuńczej.

Absolwenci szkoły policealnej o kierunku opiekun w domu pomocy społecznej mogą pracować w placówkach pomocy społecznej takich jak: dom małego dziecka, hospicjum dla dzieci lub dorosłych, dom pomocy społecznej (całodobowy lub dzienny) dla dzieci lub dorosłych, warsztaty terapii zajęciowej, ośrodki wsparcia dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, oddział rehabilitacji w szpitalu.

Program nauczania

  • podstawy pomocy społecznej
  • organizowanie usług opiekuńczo-wspierających dla osoby podopiecznej
  • wykonywanie czynności opiekuńczo-wspierających u osoby podopiecznej
  • aktywizowanie osoby podopiecznej do samodzielności życiowej
  • język angielski
  • bezpieczeństwo i higiena pracy

Kwalifikacje

  • SPO.03: Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej

Po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego słuchacze otrzymują zaświadczenie o jego ukończeniu oraz przystępują do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Po zdaniu tego egzaminu słuchacze otrzymają wystawiony przez OKE certyfikat kwalifikacji zawodowej.

Słuchacze, którzy posiadają wykształcenie średnie, uzyskują również dyplom zawodowy wystawiony przez OKE oraz suplement w języku polskim i angielskim (Europass), uprawniający do podjęcia zatrudnienia w zawodzie w krajach Unii Europejskiej.

* – bezpłatny kierunek, szczegóły w sekretariacie szkoły

Zapisz się tutaj

W którym mieście chcesz podjąć naukę?
Dane uczestnika
Skip to content