Szukaj
Close this search box.

Studium policealne

Asystent osoby niepełnosprawnej

bezpłatne*
2 semestry
Tryb zaoczny

Dlaczego właśnie ten kierunek?

 • nasza szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej
 • do zapisu nie jest wymagana matura
 • zajęcia odbywają się zwykle co dwa tygodnie w systemie zaocznym (soboty i niedziele)
 • bezpłatnie wystawiamy zaświadczenia do ZUS lub KRUS oraz legitymacje szkolne

Asystent osoby niepełnosprawnej udziela pomocy i świadczy usługi opiekuńcze osobom starszym, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób z najbliższego otoczenia. Zadaniem opiekuna jest aktywizowanie osób starszych z wykorzystaniem rehabilitacji lub terapii. Opiekun pomaga podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych. Zajmuje się pielęgnowaniem oraz dbaniem o zdrowie, higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych.

Program nauczania

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • Wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii
 • Elementy anatomii i patologii człowieka
 • Język migowy
 • Opieka i pielęgnacja człowieka
 • Organizacja wsparcia osoby niepełnosprawnej
 • Język angielski w opiece społecznej

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • Umiejętności opiekuńcze
 • Terapia zajęciowa i aktywizacja
 • Praktyki zawodowe

Przedmioty ogólnokształcące:

 • Podstawy przedsiębiorczości

Kwalifikacje

Po ukończeniu szkoły słuchacze otrzymają świadectwo ukończenia szkoły oraz w trakcie trwania nauki mogą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Po zdaniu tego egzaminu słuchacze otrzymają wystawiony przez OKE dyplom potwierdzający uzyskane kwalifikacje w zawodzie.

* – bezpłatny kierunek, szczegóły w sekretariacie szkoły

Zapisz się tutaj

W którym mieście chcesz podjąć naukę?
Dane uczestnika
Skip to content