Regulamin Voucher 28.02.2024

REGULAMIN KORZYSTANIA Z VOUCHERÓW

 1. Cele Voucherów: Vouchery mają na celu umożliwienie udziału uczestniczkom spotkania biz4sis w Lublinie w dniu 28 lutego 2024 roku w kursie Social Media Marketing, organizowanym przez Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr Kursor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Gabriela Narutowicza 62, 20-013 Lublin, oraz zapewnienie satysfakcji osoby/firmy korzystającej z Vouchera.

 2. Kontakt: W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem email: szkolenia@kursor.edu.pl.

 3. Charakterystyka Vouchera: Voucher jest dokumentem wystawionym przez Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr Kursor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i zawiera informacje o jego wartości (kwocie do wykorzystania w ramach Vouchera). Wartość Vouchera wynosi 500 zł.

 4. Warunki wykorzystania Vouchera:

  • Voucher można zrealizować na kurs Social Media Marketing dostępny pod linkiem: Kurs Social Media Marketing.
  • Pełna opłata za kurs wynosi 2000 zł.
  • Po wykorzystaniu Vouchera różnica, stanowiąca cenę udziału w kursie w wysokości 1500 zł, musi zostać pokryta przez uczestnika kursu poprzez przelew na podstawie wystawionej faktury VAT.
  • Voucher jest wystawiany dla uczestniczek spotkania biz4sis w Lublinie w dniu 28 lutego 2024 roku.
  • Voucher można wykorzystać do dnia 31 grudnia 2024 roku na kursy oznaczone jako „potwierdzone”, dostępne w Lublinie, Zamościu, Białej Podlaskiej lub online. Data ważności Vouchera nie podlega przedłużeniu.
  • Vouchery nie podlegają wymianie na gotówkę.
 5. Numeracja Voucherów: Każdy Voucher posiada unikatowy numer, który mieści się w zakresie od 2702202401 do 2702202430.

 6. Akceptacja regulaminu: Uczestniczka obdarowana Voucherem oświadcza, że zapoznała się z treścią niniejszego regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.


Regulamin obowiązuje od 28.02.2024