Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Kontrola, analiza i weryfikacja danych w Systemie Informacji Oświatowej warunkiem poprawnej statystyki do naliczania subwencji na rok 202

Informacje

Start

02.12.2022 (pt.), 10:00

Lokalizacja

Online

Liczba godzin

6

Cena

320 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Zgodnie z zapisem prawa, System Informacji Oświatowej wymaga wprowadzania aktualnych informacji do bazy w terminie 7 dni od zaistnienia obowiązku. Dane z systemu SIO służą między innymi do naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, są również źródłem informacji statystycznych. Ponadto SIO nakłada na kierujących podmiotami oświatowymi oraz JST odpowiedzialność za ich prawidłowość, zgodność ze stanem faktycznym i posiadaną dokumentacją. Proponowane szkolenie zapewni Państwu praktyczne umiejętności, wiedzę prawną i merytoryczną niezbędną do sprostania wszystkim zadaniom określonym wymiarem prawa oświatowego.

Celem warsztatów jest m.in.: uzyskanie praktycznych umiejętności oraz wiedzy merytorycznej w zakresie pracy z aplikacją Systemu Informacji Oświatowej. Omówienie procedury weryfikacji danych wprowadzonych do SIO, a służących do naliczania części oświatowej subwencji ogólnej. Uświadomienie o najczęściej popełnianych pomyłkach we wprowadzaniu danych do SIO.

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do organów prowadzących oświatę publiczną i niepubliczną, dyrektorów, wicedyrektorów i zespołów nauczycieli, osób odpowiedzialnych za wprowadzanie jak i nadzór nad wprowadzaniem danych, osób weryfikujących dane wprowadzane do SIO jak i innych osób zainteresowanych powyższą tematyka. Zajęcia skierowane są zarówno do osób początkujących jak i zaawansowanych w w obsłudze aplikacji SIO.

Program szkolenia


 1. Podstawy prawne

  • ustawa o systemie informacji oświatowej,

  • ustawa o finansowaniu zadań oświatowych,

  • rozporządzenie MEiN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wraz z objaśnieniami. 2. Przetwarzanie informacji i sposoby gromadzenia danych przez podmioty oświatowe z wykorzystaniem testowej aplikacji SIO w wersji przeglądarkowej MEiN

  • wprowadzanie i modyfikowanie danych moduł ODDZIAŁY,

  • wprowadzanie i modyfikowanie danych moduł UCZNIOWIE,

  • wprowadzanie i modyfikowanie danych moduł NAUCZYCIELE,

  • wprowadzanie i modyfikowanie danych moduł DANE ZBIORCZE,

  • wprowadzanie i zmiana danych moduły dla JST. 3. Przegląd, analiza i korekta informacji w bazach wprowadzanych przez szkoły, przedszkola, placówki oświatowe uwzględniająca dane reprezentowane w metryczkach raportu subwencyjnego do naliczania części oświatowej subwencji ogólnej.

 4. Kontrola i odczytywanie informacji z raportów SIO2 zamieszczanych w strefie pracownika jako czynnik poprawnej sprawozdawczości jednostek prowadzonych i rejestrowanych przez JST

 5. Sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego z uwzględnieniem danych z SIO.

  • objaśnienia dotyczące rozporządzenia MEiN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,

  • kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,

  • algorytm metryczek subwencyjnych dotyczący wzrostu liczby uczniów w roku bazowym. 6. Zadania i obowiązki osób odpowiedzialnych za sprawozdawczość

  • obowiązki dyrektora oraz osób odpowiedzialnych za finanse oświatowe w zakresie uzgadniania danych do naliczania subwencji,

  • organizacja i zakres danych sprawozdawczych przekazywanych przez podmioty oświatowe (dokumentacja źródłowa na potrzeby SIO),

  • modyfikowanie danych w następstwie błędu ujawnionego w raporcie subwencyjnym sporządzanym w oparciu o dane z 30 września. 7. Praktyczne wskazówki dotyczące obsługi aplikacji w obecnej wersji wymagania techniczne, odczytywanie i interpretacja ukazujących się komunikatów, najczęstsze problemy występujące w pracy z systemem, platforma internetowego wsparcia.

Osoba prowadząca kurs

Praktyk w realizacji prowadzenia i kierowania oświatą oraz zadań zarządczych w oświacie. Doświadczony wykładowca z zakresu SIO, przeprowadził wiele szkoleń z modernizowanego SIO. Szkolenia i kursy prowadzi od 1995 roku. Posiada praktyczną znajomość technik szkoleniowych, skutecznych form komunikacji, przekazywania wiedzy oraz umiejętność łączenia zagadnień prawnych z zagadnieniami informatycznymi.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content