Szukaj
Close this search box.

Regulamin Voucher 500 20240314

REGULAMIN KORZYSTANIA Z VOUCHERÓW

 1. Charakterystyka Vouchera: Voucher jest dokumentem wystawionym przez Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr Kursor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i zawiera informacje o jego wartości (kwocie do wykorzystania w ramach Vouchera). Wartość Vouchera wynosi 500 zł.

 2. Kontakt: W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem email: szkolenia@kursor.edu.pl.

 3. Warunki wykorzystania Vouchera:

  • Voucher można zrealizować na 1 kurs:
   • Social Media Marketing (pełna opłata za kurs to: 2000zł) 
   • Cyberbezpieczeństwo (pełna opłata za kurs to: 2000zł) 
   • Sztuczna Inteligencja w Biznesie – Praktyczne Wprowadzenie do AI dla Początkujących (pełna opłata za kurs to: 6000zł) 
  • Po wykorzystaniu Vouchera różnica, stanowiąca cenę udziału w kursie w wysokości pełnej opłaty pomniejszonej o wartość Vouchera, musi zostać pokryta przez uczestnika kursu poprzez przelew na podstawie wystawionej faktury VAT.
  • Przykład reprezentatywny: Jeśli pełna opłata za kurs wynosi 2000zł, a wartość Vouchera wynosi 500zł to uczestnik kursu ponosi koszt w wysokości 1500zł.
  • Voucher może być wykorzystany jednorazowo, przez jedną dowolną osobę
  • Voucher można wykorzystać do dnia 31 grudnia 2024 roku na kursy oznaczone jako „potwierdzone”, dostępne w Lublinie, Zamościu, Białej Podlaskiej lub online. Data ważności Vouchera nie podlega przedłużeniu.
  • Vouchery nie podlegają wymianie na gotówkę.
 4. Numeracja Voucherów: Każdy Voucher posiada nadrukowany unikatowy numer (Voucher ID), który mieści się w zakresie od 240314-001 do 240314-100

 5. Akceptacja regulaminu: Uczestnik obdarowany Voucherem oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.

Regulamin obowiązuje od 14.03.2024

Skip to content