Lublin › Zamość › Chełm › Biała Podlaska › studium policealne

Studium Policealne KURSOR ma uprawnienia szkoły publicznej, a kształcenie odbywa się w oparciu o programy nauczania ukierunkowane na zdobycie umiejętności zawodowych

Lublin › Zamość › Biała Podlaska › Kielce › WODN

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oferuje bardzo szeroki wybór kursów nada­ją­cych uprawnienia oraz doskonalących, a także szkoleń dla rad pedagogicznych

Lublin › Zamość › Chełm › Biała Podlaska › ośrodek szkolenia kadr

Zapraszamy na kursy z wielu dziedzin: biuro i księgowość, informatyka, handel i obsługa magazynu, gastronomia i obsługa turystyczna, zdrowie i uroda, maszyny drogowe, inne

Zamość › Chełm › Biała Podlaska › liceum

Trzyletnie Zaoczne Liceum Ogólnokształcące KURSOR to sprawdzony sposób na nabycie bądź uzupełnienie wykształcenia średniego i zdanie matury

studia podyplomowe pedagogiczne

Studia podyplomowe, organizowane wspólnie z Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu, to oferta dla nauczycieli i pracowników oświaty, którzy poważnie pod­chodzą do edukacji

studia podyplomowe

Studia podyplomowe, na które Państwa zapra­szamy, to przemyślana propozycja skierowana do osób, które chcą umocnić swoją pozycję na lubelskim rynku pracy

Zamość › technikum dla młodzieży

Technikum dla Młodzieży KURSOR ma uprawnienia szkoły publicznej, a kształcenie odbywa się w oparciu o programy nauczania ukierunkowane na zdobycie umiejętności zawodowych

Zamość › zasadnicza szkoła zawodowa

Zasadnicza Szkoła Zawodowa KURSOR ma uprawnienia szkoły publicznej, a kształcenie odbywa się w oparciu o programy nauczania ukierunkowane na zdobycie umiejętności zawodowych

nauka jazdy

Ośrodek Szkolenia Kierowców KURSOR zaprasza na kursy prawa jazdy kat. B: z nami poznasz tajemnice i uroki świata czterech kółek (a raczej pięciu, bo jeszcze jest zapasowe ;-)

projekty unijne

Lista projektów dla odbiorców indywidualnych (także przedsiębiorców), współfinanso­wanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

praca

Instruktor nauki jazdy kat. B w Lublinie • Stażysta obsługi administracyjno-technicznej w Białej Podlaskiej