projekty unijne

Projekty unijne realizowane przez Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR

Bliżej Europy – kompetencje językowe mieszkańców Dolnego Śląska

projekt realizowany w terminie 1.01.2017–31.01.2018 r.

informacje o projekcie

Power of NEET

projekt realizowany w terminie 1.01.2017–31.03.2018 r.

informacje o projekcie

NEET na nowym starcie

projekt realizowany w terminie 1.01.2017–31.12.2017 r.

informacje o projekcie

Najmłodsi pod kloszem gminy – organizacja i finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3

projekt realizowany w terminie 1.09.2016–31.12.2017 r.

informacje o projekcie

Efektywne kształcenie zawodowe

projekt realizowany w terminie 1.01.2014–31.12.2014 r.

informacje o projekcie

Europejskie kompetencje mieszkańców Lubelszczyzny

projekt realizowany w terminie 1.09.2013–31.12.2014 r.

informacje o projekcie

Konkurencyjna Lubelszczyzna

projekt realizowany w terminie 1.01.2013–28.02.2014 r.

informacje o projekcie

Organizacja i zarządzanie w oświacie

projekt realizowany w terminie 1.01–31.12.2013 r.

informacje o projekcie

Kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej

projekt realizowany w terminie 1.01–31.12.2013 r.

informacje o projekcie

Szkolenia dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw branży budowlanej

projekt realizowany od 25.02.2012 r.; zakończony

informacje o projekcie

Wysokie Kwalifikacje Nauczycieli – II edycja

projekt realizowany w terminie 1.01–31.12.2012 r.; zakończony

informacje o projekcie

Terapia pedagogiczna – kurs kwalifikacyjny

projekt realizowany w terminie 1.01–31.12.2012 r.; zakończony

informacje o projekcie

Wysokie Kwalifikacje Nauczycieli

projekt zakończony

informacje o projekcie