projekty unijne

Projekty unijne aktualnie realizowane przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Fryzjer – kwalifikacyjny kurs zawodowy dla mieszkańców Lubelszczyzny

projekt realizowany w terminie 1.09.2017–31.07.2020 r.

informacje o projekcie »

Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla mieszkańców Lubelszczyzny

projekt realizowany w terminie 1.09.2017–31.07.2020 r.

informacje o projekcie »

Bliżej Europy – kompetencje językowe mieszkańców Dolnego Śląska

projekt realizowany w terminie 1.01.2017–31.01.2018 r.

informacje o projekcie »

Power of NEET

projekt realizowany w terminie 1.01.2017–31.03.2018 r.

informacje o projekcie »

NEET na nowym starcie

projekt realizowany w terminie 1.01.2017–31.12.2017 r.

informacje o projekcie »

Najmłodsi pod kloszem gminy – organizacja i finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3

projekt realizowany w terminie 1.09.2016–31.12.2017 r.

informacje o projekcie »