Ośrodek Szkolenia Kadr KURSOR

Szkolenia zawodowe

Szkolenia dla instytucji i administracji publicznej

Szkolenia dla branży medycznej

Pliki do pobrania

Oferta szkoleń zawodowych w Ośrodku Szkolenia Kadr KURSOR w Lublinie

Biuro i księgowość

Księgowość komputerowa

uczestnicy kursu nabędą wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu prowadzenia księgowości komputerowej

szczegółowy opis »

Kadry i płace

uczestnicy kursu nabędą wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu prowadzenia kadr i płac

szczegółowy opis »

Sekretarka—asystentka

uczestnicy kursu nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi sekretariatu, pracy administracyjno-biurowej, obsługi urządzeń biurowych i urządzeń peryferyjnych.

szczegółowy opis »

Handel i obsługa magazynu

Obsługa kas fiskalnych

uczestnicy kursu nabędą wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu obsługi kas fiskalnych i pozostałych urządzeń wykorzystywanych w handlu detalicznym

szczegółowy opis »

Kierowca-operator wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych

uczestnicy kursu nabędą wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu obsługi wózków jezdniowych i wymiany butli gazowych

szczegółowy opis »

Informatyka

Podstawy obsługi komputera

uczestnicy kursu nabędą wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych

szczegółowy opis »

Zaawansowana obsługa komputera

uczestnicy kursu poszerzą wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu obsługi komputera

szczegółowy opis »

Pielęgnacja urody

Stylizacja paznokci

uczestnicy kursu nabędą wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu profesjonalnej stylizacji i pielęgnacji paznokci

szczegółowy opis »

Kosmetyka twarzy

uczestnicy kursu nabędą wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu kosmetyki twarzy

szczegółowy opis »

Profesjonalny makijaż

uczestnicy kursu nabędą wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu opracowywania kolorystyki makijażu, stosowania technik wykonywania makijaży klasycznych, okazjonalnych i charakteryzacyjnych

szczegółowy opis »

Fryzjer z egzaminem czeladniczym

uczestnicy kursu nabędą wiedzę oraz umiejętności praktyczne z zakresu fryzjerstwa oraz przygotują się do egzaminu czeladniczego

szczegółowy opis »

Stylizacja rzęs metodami objętościowymi 2D:6D

uczestnicy kursu będą potrafili – za pomocą innowacyjnych technik – osiągnąć efekt gęstych i długich rzęs

szczegółowy opis »

Usługi osobiste

Pierwsza pomoc przedmedyczna

uczestnicy kursu zdobędą wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy

szczegółowy opis »

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

uczestnicy kursu zostaną wyposażeni w podstawy wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej, psychopedagogicznych podstaw rozwoju jednostki, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kompetencji opiekuna dziecka; wykształcą umiejętność rozpoznawania możliwości i potrzeb rozwojowych małych dzieci oraz kompetencji niezbędnych do sprawowania profesjonalnej opieki nad małym dzieckiem; program jest przeznaczony dla osób pracujących z bardzo małymi dziećmi (wiek 0—3 lata), mogą z niego korzystać również rodzice i opiekunowie, którzy chcą kontynuować w domu proces wychowawczy, jeśli pragną, aby w przyszłości ich dzieci łatwiej adaptowały się w przedszkolu

szczegółowy opis »

Opiekun osób starszych i chorych

uczestnicy kursu nabędą wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu opieki nad osobami zależnymi, udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz podstaw języka obcego (do wyboru angielski, niemiecki lub włoski)

szczegółowy opis »

Gastronomia

Barman—kelner

uczestnicy kursu nabędą wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędnych do wykonywania pracy barmana-kelnera

szczegółowy opis »

Planowanie żywienia w placówkach oświatowych w świetle najnowszych zmian przepisów prawnych

uczestnicy kursu zapoznają się z zasadami racjonalnego odżywiania dzieci i młodzieży w zakładach żywienia zbiorowego zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi oraz rekomendacjami Instytutu Żywności i Żywienia

szczegółowy opis »

Operatorzy maszyn do robót ziemnych

Operator koparkoładowarki w zakresie III klasy uprawnień

uczestnicy kursu będą przygotowani do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn i urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie III klasy uprawnień

szczegółowy opis »

Operator koparki jednonaczyniowej w zakresie III klasy uprawnień

uczestnicy kursu będą przygotowani do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn i urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie III klasy uprawnień

szczegółowy opis »

Operator przecinarek do nawierzchni dróg w zakresie III klasy uprawnień

uczestnicy kursu będą przygotowani do bezpiecznej obsługi oraz pracy w zawodzie operatora maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

szczegółowy opis »

Operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych w zakresie III klasy uprawnień

uczestnicy kursu będą przygotowani do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn i urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych

szczegółowy opis »

Rękodzieło artystyczne

Florystyka

uczestnicy kursu nabędą wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu tworzenia kompozycji kwiatowych oraz pielęgnacji roślin ozdobnych

szczegółowy opis »

Scrapbooking

uczestnicy kursu nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu scrapbookingu

szczegółowy opis »

Sospeso

uczestnicy kursu nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu techniki Sospeso transparentnego i stempli

szczegółowy opis »

Dekoracje świąteczne

uczestnicy kursu nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu dekoracji i ozdób świątecznych

szczegółowy opis »

Quilling

uczestnicy kursu nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu quillingu

szczegółowy opis »

Szkolenie z zakresu filcowania na sucho

uczestnicy kursu nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu filcowania na sucho

szczegółowy opis »

Szkolenie z zakresu filcowania na mokro

uczestnicy kursu nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu filcowania na mokro

szczegółowy opis »

Decoupage na tkaninie

uczestnicy kursu nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu decoupage’u na tkaninie

szczegółowy opis »

Szkolenie z zakresu decoupage’u

uczestnicy kursu nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu decoupage’u

szczegółowy opis »

Warsztaty malowania toreb płóciennych

uczestnicy kursu nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu malowania toreb płóciennych

szczegółowy opis »

Warsztaty kroju i szycia zabawek

uczestnicy kursu nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu kroju i szycia zabawek

szczegółowy opis »

Warsztaty mydlarskie

uczestnicy kursu nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu wytwarzania mydła glicerynowego

szczegółowy opis »

Warsztaty wyrobu świec

uczestnicy kursu nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu wytwarzania świec

szczegółowy opis »

Warsztaty malowania na tkaninach

uczestnicy kursu nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu malowania na tkaninach

szczegółowy opis »

Technika pergaminowa

uczestnicy kursu nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu techniki pergaminowej

szczegółowy opis »

Technika fimo

uczestnicy kursu nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu techniki fimo

szczegółowy opis »

Wikliniarstwo

uczestnicy kursu nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu wikliniarstwa

szczegółowy opis »

Szkolenia okresowe w dziedzinie BHP

Szkolenia okresowe z zakresu BHP

uczestnicy kursu odświeżą i uzupełnią wiedzę i umiejętności z zakresu: • przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy • analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami • organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy • pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy

szczegółowy opis »

Kursy różne

Zamówienia publiczne – najnowsze zmiany wprowadzane i planowane

uczestnicy kursu poznają szczegóły nowelizacji ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 1232), wszystkich istotnych zagadnień dla zamawiających, nowych zasad wykluczenia z postępowania oraz udzielania zamówień nieprioretytowych, nowych zasad dla wykonawców dotyczących informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa oraz zasobów podmiotów trzecich, zasad stosowania ceny jako jedynego kryterium oceny ofert oraz nową procedurę dotyczącą rażąco niskiej ceny.

szczegółowy opis »

Prawa konsumenta – najnowsze zmiany

uczestnicy kursu zapoznają się ze zmianami dotyczącymi prawa konsumenckiego, wprowadzonymi przez nową ustawę regulującą prawa konsumenta; poznają zmiany dotyczące ujednolicenia i doprecyzowania regulacji umów zawieranych w lokalu przedsiębiorstwa, umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość (np. przez Internet)

szczegółowy opis »

Efektywne zarządzanie profilem firmowym na Facebooku

uczestnicy kursu zdobędą (lub pogłębią) wiedzę niezbędną do zarządzania profilem na Facebooku – kurs ten jest przeznaczony dla wszystkich, którzy chcą efektywnie wykorzystywać profile zarówno zawodowe, jak i prywatne

szczegółowy opis »

Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych

uczestnicy kursu poznają praktyczne aspekty związane z kwestią podwykonawstwa w zamówieniach publicznych; ma kursie będą poruszone m.in. kwestie umowy o podwykonawstwo i jej zakresu oraz regulacje zasad jej zawierania z uwzględnieniem zmian wynikających z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych; szkolenie jest adresowane do członków komisji przetargowych, osób uczestniczących w procesie przygotowania, udzielania oraz realizacji zamówień publicznych, audytorów wewnętrznych osób związanych z wykonawcą, potencjalnych podwykonawców oraz osób ogólnie zainteresowanych tematyką prawa zamówień publicznych

szczegółowy opis »

Najważniejsze zmiany w PDOP, PDOF, VAT, PCC i podatku od nieruchomości; kontrowersyjne wyroki i interpretacje

uczestnicy kursu zapoznają się z najważniejszymi zmianami dotyczącymi podatków PDOP, PDOF, VAT, PCC i podatku od nieruchomości, jakie wejdą w życie 1 stycznia 2016 r.

szczegółowy opis »

Zasady i regulacje w zakresie transportu drogowego

uczestnicy kursu dowiedzą się, jakie są najczęściej popełniane błędy w przedsiębiorstwach wykonujących przewozy drogowe, a także zapoznają się z kwestiami odpowiedzialności finansowej przedsiębiorcy i osób zarządzających oraz przepisami wyłączającymi lub ograniczającymi odpowiedzialność za naruszenia

szczegółowy opis »

Szkolenia ADR z zakresu przewozu materiałów niebezpiecznych

uczestnicy kursu uzyskają uprawnienia do przewozu materiałów niebezpiecznych i specjalistycznych

szczegółowy opis »

Szkolenie dla członków służby informacyjnej i porządkowej na imprezach masowych

uczestnicy kursu nabędą wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne dla osób obsługujących imprezy masowe (koncerty, mecze itp.) w ramach służby informacyjnej i porządkowej

szczegółowy opis »

aktualne terminy szkoleń