logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Zapisy na szkolenie

Od 01.01.2020 r. nie jest możliwe wystawienie faktury VAT na szkołę/placówkę, jeżeli wpłatę za kurs/szkolenie dokona osoba fizyczna (tj. uczestnik kursu/szkolenia) – w takim przypadku faktura może być wystawiona tylko na osobę, która dokonała wpłaty. Jeśli kurs/szkolenie jest finansowane przez szkołę/placówkę, uczestnik otrzyma fakturę z terminem płatności wystawioną na szkołę/placówkę.
Zapisujesz się na kurs pn. Bank pomysłów na wspólną zabawę czyli inspiracje utworem muzycznym na zabawy dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (przypomnij opis)
  • oddział

    wskaż oddział, do którego wysyłasz zgłoszenie

  • w formacie dd.mm.rrrr

  • Adres zamieszkania
  • Kontakt
  • łącznie z ew. numerem kierunkowym; tylko cyfry i spacje

  • Kwalifikacje
  • kwalifikacje pedagogiczne
  • wykształcenie wyższe
  • Zatrudnienie
  • zatrudnienie
  • tylko cyfry, bez spacji ani łączników