logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Nowa oferta kursów na rok szkolny 2022/2023 jest już dostępna!

Zapisy na szkolenie

Od 01.01.2020 r. nie jest możliwe wystawienie faktury VAT na szkołę/placówkę, jeżeli wpłatę za kurs/szkolenie dokona osoba fizyczna (tj. uczestnik kursu/szkolenia) – w takim przypadku faktura może być wystawiona tylko na osobę, która dokonała wpłaty. Jeśli kurs/szkolenie jest finansowane przez szkołę/placówkę, uczestnik otrzyma fakturę z terminem płatności wystawioną na szkołę/placówkę.
Zapisujesz się na kurs pn. „Zabawy z farbą” – warsztaty dla nauczycieli (przypomnij opis)
 • oddział

  wskaż oddział, do którego wysyłasz zgłoszenie

 • w formacie dd.mm.rrrr

 • Adres zamieszkania
 • Kontakt
 • łącznie z ew. numerem kierunkowym; tylko cyfry i spacje

 • Kwalifikacje
 • kwalifikacje pedagogiczne
 • wykształcenie wyższe
 • Zatrudnienie
 • zatrudnienie
 • tylko cyfry, bez spacji ani łączników