Temat szkolenia

Zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów – zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej, dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa

Najbliższe terminy

Lublin

Trwa rekrutacja...

Zamość

Trwa rekrutacja...

Biała Podlaska

Trwa rekrutacja...

Online

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4

Cena

120,00

Szkolenie z oferty numer: 70

Adresaci

 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
 • wychowawcy klas
 • pedagodzy specjalni
 • pedagodzy i psycholodzy szkolni

Zakres treści

 1. Sposoby diagnozowania zróżnicowanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, szczególnie w sytuacji kryzysowej.
 2. Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w celu podniesienia jakości edukacji oraz zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy:
  1. pomoc psychologiczno-pedagogiczna w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem/uczniem oraz w ramach zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów,
  2. pomoc psychologiczno-pedagogiczna w formie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających uzdolnienia, rozwijających umiejętności uczenia się, rozwijających kreatywność,
  3. pomoc psychologiczno-pedagogiczna w formie zajęć specjalistycznych: rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych o charakterze terapeutycznym.
 3. „Językiem szakala czy żyrafy?” – wzmacnianie pozytywnego klimatu szkoły oraz poczucia bezpieczeństwa uczniów i ich rodziców poprzez porozumiewanie bez przemocy.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • udoskonalą umiejętność diagnozowania zróżnicowanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wszystkich uczniów
 • udoskonalą kompetencje psychologiczno-pedagogiczne konieczne do bieżącej pracy z dzieckiem/uczniem, realizowania zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów, prowadzenia zajęć w różnych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • poznają strategie komunikacyjne wykorzystywane w koncepcji porozumiewania bez przemocy między nauczycielem, uczniem i rodzicem.

Liczba uczestników w grupie

12-25

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów – zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej, dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne
Wykształcenie wyższe
Zatrudnienie
Skip to content