Temat szkolenia

Zespół Aspergera, zaburzenia ze spektrum autyzmu i fobia szkolna

Najbliższe terminy

Lublin

Trwa rekrutacja...

Zamość

Trwa rekrutacja...

Biała Podlaska

Trwa rekrutacja...

Online

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4

Cena

120,00

Szkolenie z oferty numer: 95

Adresaci

 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
 • nauczyciele wspomagający
 • wychowawcy klas
 • pedagodzy i psycholodzy szkolni

Zakres treści

 1. Zespół objawów sugerujących zaburzenie ze spektrum autyzmu.
 2. Zespół Aspergera.
 3. Fobia społeczna.
 4. Stany z pogranicza/borderline – różnicowanie z wyżej wymienionymi.
 5. Osobowość nieprawidłowa i powikłana (objawy, przyczyny).
 6. Prawdopodobne przyczyny zaburzeń ze spektrum autyzmu.
 7. Zasady postępowania z osobami z rozpoznaniem zaburzeń ze spektrum autyzmu/chorobą Aspergera.
 8. Zasady postępowania profilaktycznego i terapeutycznego w fobii społecznej.
 9. Elementy diagnozowania i różnicowania pomiędzy zaburzeniami zachowania, w tym ze spektrum autyzmu.
 10. Zespół nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi (ADHD/ADD), jako krańcowo odmienne zaburzenie.
 11. Ścieżki i metody postępowania wychowawczego i pedagogicznego z uczniem z podejrzeniem bądź rozpoznaniem zaburzenia ze spektrum autyzmu/Zespołem Aspergera.
 12. Rodzaje metod terapeutycznych w zaburzeniach ze spektrum autyzmu/Zespole Aspergera.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • poznają przyczyny i objawy zaburzeń ze spektrum autyzmu
 • poznają zasady postępowania z osobami z rozpoznaniem zaburzeń ze spektrum autyzmu/Zespołem Aspergera
 • poznają zasady postępowania profilaktycznego i terapeutycznego w przypadku fobii społecznej
 • nabędą umiejętność wdrożenia postępowania wychowawczego i pedagogicznego z uczniem z podejrzeniem bądź rozpoznaniem zaburzenia ze spektrum autyzmu/Zespołem Aspergera
 • nabędą umiejętność podejmowania działań terapeutycznych w zaburzeniach ze spektrum autyzmu/Zespole Aspergera.

Liczba uczestników w grupie

12-25

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Zespół Aspergera, zaburzenia ze spektrum autyzmu i fobia szkolna
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne
Wykształcenie wyższe
Zatrudnienie
Skip to content