Temat szkolenia

Zdalna szkoła, zdalne lekcje – jak efektywnie organizować proces kształcenia zdalnego?

Najbliższe terminy

Lublin

Trwa rekrutacja...

Zamość

Trwa rekrutacja...

Biała Podlaska

Trwa rekrutacja...

Online

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4

Cena

100,00

Szkolenie z oferty numer: 18

Adresaci

 • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
 • nauczyciele wychowawcy

Zakres treści

 1. Rodzaje i formy pracy zdalnej.
 2. Zalety i wady kształcenia zdalnego.
 3. Niezbędne kompetencje nauczyciela kształcącego zdalnie.
 4. Efektywna organizacja procesu kształcenia zdalnego:
  1. aktywizowanie i motywowanie uczniów w procesie kształcenia zdalnego,
  2. indywidualizacja pracy podczas kształcenia zdalnego,
  3. metody nauczania wykorzystywane podczas kształcenia zdalnego,
  4. ocenianie uczniów podczas nauki zdalnej,
  5. zasady przekazywania informacji zwrotnej uczniom i rodzicom.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • poznają rodzaje i formy pracy zdalnej
 • wskażą zalety i wady procesu kształcenia zdalnego
 • określą niezbędne kompetencje nauczyciela prowadzącego nauczanie zdalne
 • przygotują wykaz czynników decydujących o efektywności procesu kształcenia zdalnego.

Liczba uczestników w grupie

12-25

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Zdalna szkoła, zdalne lekcje – jak efektywnie organizować proces kształcenia zdalnego?
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne
Wykształcenie wyższe
Zatrudnienie
Skip to content