Temat szkolenia

Zamówienia publiczne – wydatkowanie środków publicznych zgodnie z przepisami prawa polskiego i unijnego

Najbliższe terminy

Lublin

Trwa rekrutacja...

Zamość

Trwa rekrutacja...

Biała Podlaska

Trwa rekrutacja...

Online

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

6

Cena

180,00

Szkolenie z oferty numer: 25

Adresaci

 • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
 • zainteresowani nauczyciele
 • pracownicy jednostek samorządu terytorialnego zajmujący się sprawami oświaty

Zakres treści

 1. Zamówienia publiczne i możliwości zakupów stworzonych przez ustawę. Wydatkowanie środków publicznych na podstawie wewnętrznych regulaminów przy zachowaniu zasady konkurencyjności i jawności.
 2. Dodatkowe obowiązki przy wydatkowaniu środków publicznych z projektów.
 3. Planowanie zamówienia publicznego w jednostce.
 4. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia.
 5. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 6. Ogłoszenie o wykonaniu umowy.
 7. Podsumowanie – jak unikać błędów i nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień publicznych?
 8. Korekty finansowe, dyscyplina finansów publicznych, zgodność wydatkowania środków z założeniami projektu – przygotowanie do audytu i kontroli.
 9. Odpowiedzialność i obowiązki kierownika jednostki i komisji przetargowej.
 10. Postępowania sądowe dot. zamówień publicznych.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • poznają specyfikę rynku zamówień publicznych
 • poznają aktualne podstawy prawne zamówień publicznych
 • poznają zagrożenia i korzyści wynikające z udziału w rynku zamówień publicznych
 • nabędą praktyczne umiejętności w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Liczba uczestników w grupie

15-25

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Zamówienia publiczne – wydatkowanie środków publicznych zgodnie z przepisami prawa polskiego i unijnego
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne
Wykształcenie wyższe
Zatrudnienie
Skip to content