Temat szkolenia

Tworzenie programu naprawczego szkoły/placówki

Najbliższe terminy

Lublin

Trwa rekrutacja...

Zamość

Trwa rekrutacja...

Biała Podlaska

Trwa rekrutacja...

Online

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

5

Cena

140,00

Szkolenie z oferty numer: 23

Adresaci

 • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
 • wychowawcy klas
 • pedagodzy i psycholodzy
 • rady pedagogiczne

Zakres treści

 1. Analiza wyników egzaminów zewnętrznych:
  1. analiza ilościowa,
  2. analiza jakościowa.
 2. Czynniki kontekstowe i ich wpływ na wynik egzaminu.
 3. Wykorzystanie wyników egzaminów w różnych obszarach pracy szkoły.
 4. Struktura programu naprawczego.
 5. Sposoby monitorowania i ewaluacji efektywności zaplanowanych działań.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • nabędą umiejętność dokonywania analizy ilościowej i jakościowej wyników egzaminów zewnętrznych
 • poznają wpływ czynników kontekstowych na wynik egzaminu
 • poznają możliwości wykorzystania wyników w różnych obszarach pracy szkoły
 • skonstruują przykładowy program naprawczy
 • zaproponują sposoby i narzędzia monitorowania oraz ewaluacji programu.

Liczba uczestników w grupie

10-25

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Tworzenie programu naprawczego szkoły/placówki
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne
Wykształcenie wyższe
Zatrudnienie
Skip to content