Temat szkolenia

Szkoła wobec wyzwań współczesnego świata, czyli jak przygotować uczniów do życia w społeczeństwie wielokulturowym?

Najbliższe terminy

Lublin

Trwa rekrutacja...

Zamość

Trwa rekrutacja...

Biała Podlaska

Trwa rekrutacja...

Online

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4

Cena

130,00

Szkolenie z oferty numer: 165

Adresaci

 • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
 • wychowawcy klas
 • pedagodzy i psycholodzy szkolni

Zakres treści

 1. Dlaczego warto rozmawiać z uczniami o wielokulturowości?
 2. Status prawny i ekonomiczny osób przybywających do Polski.
 3. Z jakimi problemami natury psychicznej stykają się osoby przybywające do Polski?
 4. Różnice kulturowe i epistemologiczne między cywilizacjami Wschodu i Zachodu.
 5. Jak kształtują się stereotypy i uprzedzenia? Tożsamość społeczna i kulturowa.
 6. Akulturacja psychologiczna i postawy akulturacyjne.
 7. Trudne tematy – tolerancja a konflikt wartości.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • usystematyzują i pogłębią swoją wiedzę na temat emigracji, migracji i uchodźctwa
 • nabędą wiedzą o akulturyzacji i problemach, jakich doświadczają osoby z doświadczeniem emigracji
 • nabędą umiejętność rozmawiania z uczniami o wielokulturowości
 • nabędą umiejętność kształtowania u uczniów postaw zrozumienia i tolerancji dla innych kultur.

Liczba uczestników w grupie

12-25

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Szkoła wobec wyzwań współczesnego świata, czyli jak przygotować uczniów do życia w społeczeństwie wielokulturowym?
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne
Wykształcenie wyższe
Zatrudnienie
Skip to content