Temat szkolenia

Specyficzne trudności w nauce – przyczyny, objawy, działania terapeutyczne

Najbliższe terminy

Lublin

Trwa rekrutacja...

Zamość

Trwa rekrutacja...

Biała Podlaska

Trwa rekrutacja...

Online

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4

Cena

120,00

Szkolenie z oferty numer: 72

Adresaci

 • nauczyciele wychowania przedszkolnego
 • nauczyciele różnych specjalności szkół podstawowych
 • wychowawcy klas
 • pedagodzy i psycholodzy

Zakres treści

 1. Typowe a specyficzne trudności w nauce (dysleksja, dysgrafia, dysortografia i dyskalkulia) – charakterystyka porównawcza.
 2. Przyczyny powstawania trudności:
  1. koncepcje biologiczne,
  2. koncepcja neuropsychologiczna,
  3. koncepcja lingwistyczna.
 3. Symptomy trudności w wieku przedszkolnym i charakterystyczne objawy w nauce różnych przedmiotów.
 4. Analiza wytworów dziecięcych pod kątem symptomatyki zaburzeń.
 5. Analiza opinii psychologiczno-pedagogicznej.
 6. Opracowanie programu terapeutycznego.
 7. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia.
 8. Aktualne przepisy prawa oświatowego dotyczące organizowania różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i szkole.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • pogłębią wiedzę dotyczącą specyficznych trudności w nauce
 • nabędą/udoskonalą umiejętność rozpoznawania wczesnych symptomów i specyficznych dla dysleksji rozwojowej objawów
 • udoskonalą umiejętność analizy opinii psychologiczno- pedagogicznej
 • nabędą umiejętność programowania pracy terapeutycznej oraz dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia.

Liczba uczestników w grupie

10-25

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Specyficzne trudności w nauce – przyczyny, objawy, działania terapeutyczne
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne
Wykształcenie wyższe
Zatrudnienie
Skip to content