Temat szkolenia

Słyszę i zapominam, widzę i pamiętam, robię i rozumiem, czyli metody aktywizujące w praktyce szkolnej

Najbliższe terminy

Lublin

Trwa rekrutacja...

Zamość

Trwa rekrutacja...

Biała Podlaska

Trwa rekrutacja...

Online

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4

Cena

120,00

Szkolenie z oferty numer: 59

Adresaci

 • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
 • wychowawcy klas
 • pedagodzy i psycholodzy szkolni

Zakres treści

 1. Pojęcie metod aktywizujących i ich rola w nauczaniu.
 2. Rola zabawy w rozwoju dziecka.
 3. Podział metod.
 4. Prezentacja wybranych metod aktywizujących.
 5. Tworzenie scenariusza zajęć z wykorzystaniem wybranych metod.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • pogłębią wiedzę w zakresie strategii i metod aktywizujących w procesie uczenia się
 • opracują scenariusz zajęć z wykorzystaniem wybranej metody pracy z uczniem
 • zaplanują działania podnoszące efektywność procesu nauczania/uczenia się.

Liczba uczestników w grupie

10-25

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Słyszę i zapominam, widzę i pamiętam, robię i rozumiem, czyli metody aktywizujące w praktyce szkolnej
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne
Wykształcenie wyższe
Zatrudnienie
Skip to content