Temat szkolenia

Ruch kadrowy w roku szkolnym 2023/2024

Najbliższe terminy

Lublin

Trwa rekrutacja...

Zamość

Trwa rekrutacja...

Biała Podlaska

Trwa rekrutacja...

Online

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

5

Cena

180,00

Szkolenie z oferty numer: 180

Adresaci

  • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
  • pracownicy jednostek samorządu terytorialnego zajmujący się sprawami oświaty
  • nauczyciele zainteresowani tematyką kursu

Zakres treści

1. Akty prawne dotyczące ruchu kadrowego na rok szkolny 2023/2024.
2. Nowelizacja ustawy Kodeks pracy – zmiany w zakresie zawierania i rozwiązywania umów o pracę.
3. Zatrudnianie nauczycieli, przeniesienia nauczycieli.
4. Rozwiązywanie stosunku pracy za porozumieniem stron.
5. Rozwiązywanie stosunku pracy za wypowiedzeniem.
6. Obowiązek konsultacji ze związkami zawodowymi zamiaru rozwiązania stosunku pracy.
7. Zobowiązania wobec nauczyciela – należne odprawy, urlopy wypoczynkowe lub ekwiwalenty.
8. Wydawanie świadectwa pracy.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • poznają obowiązujące przepisy prawa dotyczące zasad kształtowania polityki kadrowej
  • poznają zasady prawidłowego zatrudniania i zwalniania nauczycieli, przeniesień służbowych i rozwiązywania stosunków pracy na mocy porozumienia stron
  • poznają zasady dokonywania uzgodnień ze związkami zawodowymi.

Liczba uczestników w grupie

10-25

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Ruch kadrowy w roku szkolnym 2023/2024
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content