Temat szkolenia

Prawo pracy w szkołach i placówkach oświatowych – zakres stosowania Karty Nauczyciela i Kodeksu pracy

Najbliższe terminy

Lublin

Trwa rekrutacja...

Zamość

Trwa rekrutacja...

Biała Podlaska

Trwa rekrutacja...

Online

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

6

Cena

180

Szkolenie z oferty numer: 24

Adresaci

 • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
 • zainteresowani nauczyciele
 • pracownicy jednostek samorządu terytorialnego zajmujący się sprawami oświaty

Zakres treści

 1. Planowane zmiany w statusie zawodowym nauczyciela – nowelizacja ustawy Karta Nauczyciela – czas pracy, wynagrodzenia, awans zawodowy, ocena pracy, urlopy.
 2. Projekt zmian w kodeksie pracy: badanie stanu trzeźwości i kodeksowa regulacja pracy zdalnej.
 3. Zakres stosowania Karty Nauczyciela, Kodeksu pracy i innych przepisów.
 4. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy.
 5. Wynagrodzenia nauczycieli.
 6. Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikami oświaty i jego skutki.
 7. Nowe zasady odpowiedzialności karnej kadry kierowniczej.
 8. Sprawy z zakresu prawa pracy przed sądami.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • poznają regulacje prawne dotyczące prawa pracy w szkołach/placówkach
 • poznają zakres stosowania ustawy Karta Nauczyciela i ustawy Kodeks pracy w stosunku do pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych szkół/placówek.

Liczba uczestników w grupie

12-25

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Prawo pracy w szkołach i placówkach oświatowych – zakres stosowania Karty Nauczyciela i Kodeksu pracy
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne
Wykształcenie wyższe
Zatrudnienie
Skip to content