Temat szkolenia

Postawy rodziców i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka w rodzinie i w szkole

Najbliższe terminy

Lublin

Trwa rekrutacja...

Zamość

Trwa rekrutacja...

Biała Podlaska

Trwa rekrutacja...

Online

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4

Cena

120,00

Szkolenie z oferty numer: 142

Adresaci

 • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
 • nauczyciele wychowawcy
 • pedagodzy i psychologowie szkolni
 • rady pedagogiczne

Zakres treści

 1. Każdy wiek ma swoje prawa – potrzeby rozwojowe dziecka.
 2. Postawy dorosłych wspierające rozwój dziecka na różnych etapach rozwoju.
 3. Postawy dorosłych utrudniające współpracę w zakresie wspierania rozwoju dziecka.
 4. Trudności w funkcjonowaniu dziecka uwarunkowane czynnikami środowiskowymi.
 5. SNOS – Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych.
 6. Współpraca ze środowiskiem rodzinnym ucznia – jak stworzyć warunki do jej realizacji – także w sytuacji pandemii?

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • uporządkują wiedzę z zakresu zadań oraz potrzeb rozwojowych dziecka na różnych etapach rozwoju
 • podejmą refleksję nad postawami dorosłych, które sprzyjają oraz utrudniają dzieciom osiąganie celów rozwojowych
 • poszerzą wiedzę dotyczącą Syndromu Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych i jego przyczyn
 • poznają zasady budowania klimatu sprzyjającego efektywnemu współdziałaniu rodziców i nauczycieli – również w sytuacji pandemii
 • poznają zasady i uwarunkowania poprawnej komunikacji, zarówno w sytuacjach łatwych, jak i trudnych interpersonalnie.

Liczba uczestników w grupie

10-25

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Postawy rodziców i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka w rodzinie i w szkole
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne
Wykształcenie wyższe
Zatrudnienie
Skip to content