Temat szkolenia

Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów – wzmacnianie pozytywnego klimatu szkoły oraz budowanie poczucie bezpieczeństwa

Najbliższe terminy

Lublin

Trwa rekrutacja...

Zamość

Trwa rekrutacja...

Biała Podlaska

Trwa rekrutacja...

Online

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4

Cena

110,00

Szkolenie z oferty numer: 114

Adresaci

 • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
 • wychowawcy klas
 • pedagodzy i psycholodzy szkolni
 • pedagodzy specjalni i terapeuci
 • nauczyciele świetlic szkolnych i środowiskowych

Zakres treści

 1. Klimat szkoły i klimat klasy.
 2. Elementy klimatu szkoły.
 3. Jak uczniowie widzą polską szkołę?
 4. Zależności między klimatem szkoły, a przemocą i agresją szkolną.
 5. Zależności między klimatem szkoły, a osiągnięciami szkolnymi i innymi aspektami funkcjonowania uczniów w szkole.
 6. Jak tworzyć właściwy klimat szkoły? (budowanie relacji, system oceniania, dbałość o przestrzeń).

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • potrafią wskazać czynniki budujące klimat szkoły i bezpieczeństwo
 • nabędą umiejętność planowania działań zmierzających do budowania klimatu swojej szkoły.

Liczba uczestników w grupie

12-25

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów – wzmacnianie pozytywnego klimatu szkoły oraz budowanie poczucie bezpieczeństwa
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne
Wykształcenie wyższe
Zatrudnienie
Skip to content