Temat szkolenia

Podnoszenie efektów nauczania oraz rozwijania warsztatowej aktywności ucznia z wykorzystaniem technologii komputerowej

Najbliższe terminy

Lublin

Trwa rekrutacja...

Zamość

Trwa rekrutacja...

Biała Podlaska

Trwa rekrutacja...

Online

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4

Cena

150,00

Szkolenie z oferty numer: 104

Adresaci

 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
 • wychowawcy klas
 • nauczyciele wychowawcy świetlic szkolnych

Zakres treści

 1. Platformy edukacyjne.
 2. Obsługa wirtualnych tablic: Padlet, Jamboard lub innych.
 3. Tworzenie materiałów w tablicach wirtualnych do wykorzystania podczas zajęć.
 4. Współpraca w chmurze z innymi osobami.
 5. Programy internetowe do konwersji plików.
 6. Bezpłatne zasoby cyfrowe dostępne w Internecie.
 7. Interaktywne prezentacje, jako storytelling cyfrowy.
 8. Bezpieczeństwo w sieci własne i materiałów.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • poprawią efektywność pracy własnej i uczniów
 • pogłębią wiedzę z zakresu możliwości zasobów internetowych
 • poznają zastosowanie internetowych tablic interaktywnych, jako nowoczesnego narzędzia wykorzystywanego w procesie dydaktycznym
 • nabędą umiejętność bezpiecznego udostępniania swojej pracy uczniom i współpracy z innymi
 • poznają sposoby zabezpieczenia danych w Internecie
 • nabędą umiejętność tworzenia ciekawych prezentacji interaktywnych.

Liczba uczestników w grupie

10-25

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Podnoszenie efektów nauczania oraz rozwijania warsztatowej aktywności ucznia z wykorzystaniem technologii komputerowej
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne
Wykształcenie wyższe
Zatrudnienie
Skip to content