Temat szkolenia

Kodeks pracy 2023 – najważniejsze zmiany dla szkół/placówek oświatowych

Najbliższe terminy

Lublin

Trwa rekrutacja...

Zamość

Trwa rekrutacja...

Biała Podlaska

Trwa rekrutacja...

Online

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

5

Cena

180,00

Szkolenie z oferty numer: 177

Adresaci

  • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
  • pracownicy jednostek samorządu terytorialnego zajmujący się sprawami oświaty
  • nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni zainteresowani tematyką kursu

Zakres treści

Program szkolenia jest skonstruowany w oparciu o najnowsze przepisy prawa pracy – Kodeksu pracy oraz rozporządzeń wykonawczych.

1. Przepisy prawa wprowadzające pracę zdalną i kontrolę trzeźwości pracowników
w miejscu pracy.
2. Zasady podziału pracy zdalnej na incydentalną i stałą.
3. Obowiązki pracodawcy w zakresie uwzględniania zasad wykonywania pracy zdalnej w regulaminie pracy.
4. Zasady i możliwości dokonywania kontroli pracownika wykonującego pracę zdalną.
5. Obowiązki pracodawcy wynikające z konieczności wypłaty świadczeń za używanie prywatnego sprzętu pracownika i ponoszonych przez niego kosztów eksploatacyjnych.
6. Warunki wymagane do dokonywania kontroli trzeźwości pracowników w miejscu pracy.
7. Karta Nauczyciela 2023 – nowe uprawnienia rodzicielskie i zwolnienia od pracy nauczycieli.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • poznają nowe przepisy prawa pracy i zasady ich wdrożenia w praktyce szkolnej
  • zostaną wyposażeni we wzory niezbędnych regulaminów, wniosków, oświadczeń i upoważnień pracowników oraz wzory protokołów.

Liczba uczestników w grupie

10-25

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Kodeks pracy 2023 – najważniejsze zmiany dla szkół/placówek oświatowych
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne (wymagany wybór)
Wykształcenie wyższe (wymagany wybór)
Zatrudnienie (wymagany wybór)
Skip to content