Temat szkolenia

Jak wspierać uczniów po powrocie do szkoły po pandemii? Problemy psychologiczne, emocjonalne i wychowawcze

Najbliższe terminy

Lublin

Trwa rekrutacja...

Zamość

Trwa rekrutacja...

Biała Podlaska

Trwa rekrutacja...

Online

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

3

Cena

100

Szkolenie z oferty numer: 7

Adresaci

 • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
 • wychowawcy klas
 • pedagodzy i psycholodzy szkolni
 • rady pedagogiczne

Zakres treści

 1. Etiologia problemów uczniów związana z powrotem do szkoły po pandemii:
  1. zmiany w funkcjonowaniu społecznym,
  2. determinanty oraz przejawy problemów emocjonalnych,
  3. źródła problemów występujących w sferze intelektualno-poznawczej,
  4. problemy wychowawcze, jako szczególna forma problemów rodziców i dzieci.
 2. Diagnoza – rozpoznawanie specyficznych problemów uczniów i ich rodzin:
  1. analiza funkcjonowania psychosomatycznego,
  2. poziom zaspokojenia potrzeb,
  3. funkcjonowanie w sferze wolicjonalnej,
  4. prawidłowość relacji interpersonalnych.
 3. Metody wsparcia uczniów po powrocie do szkoły – po pandemii i ich rodziców:
  1. przygotowanie uczniów do powrotu do szkoły – formy zdalne i bezpośrednie,
  2. rozwiązywanie i łagodzenie problemów uczniów – działania interwencyjne indywidualne i grupowe (klasowe, społecznościowe),
  3. techniki pracy z rodzicami,
  4. planowanie wsparcia strategicznego (długofalowego), jako część programu wychowawczo-profilaktycznego.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • potrafią udzielić wsparcia uczniom powracającym do szkoły po pandemii
 • potrafią określić psychospołeczne przyczyny problemów, dokonać ich prawidłowej diagnozy
 • nabędą umiejętność zaplanowania i zrealizowania form wsparcia adekwatnego od potrzeb uczniów i ich rodziców (m.in. wsparcie bezpośrednie, zdalne, indywidualne, grupowe, doraźne [interwencyjne] i strategiczne [długofalowe]).

Liczba uczestników w grupie

15–25

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Jak wspierać uczniów po powrocie do szkoły po pandemii? Problemy psychologiczne, emocjonalne i wychowawcze
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne
Wykształcenie wyższe
Zatrudnienie
Skip to content