Temat szkolenia

Empatia wśród uczniów i nauczycieli – jak ją kształtować i rozwijać?

Najbliższe terminy

Lublin

Trwa rekrutacja...

Zamość

Trwa rekrutacja...

Biała Podlaska

Trwa rekrutacja...

Online

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

3

Cena

100,00

Szkolenie z oferty numer: 113

Adresaci

 • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
 • nauczyciele wychowawcy
 • pedagodzy i psycholodzy szkolni
 • rady pedagogiczne

Zakres treści

 1. Empatia – czym jest? (płaczę razem z Tobą, czy wspieram Cię w trudnościach).
 2. Rola rozpoznawania, nazywania i radzenia sobie z emocjami w rozwijaniu empatii.
 3. Rozwijanie i wspieranie rozwoju empatii u dzieci i młodzieży w codziennej pracy wychowawczej nauczyciela.
 4. Przykłady klasowych i ogólnoszkolnych praktyk wspierających zachowania o charakterze empatycznym.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • poznają znaczenie samoświadomości, wiedzy o drugim człowieku oraz prawidłowości życia psychicznego w powstawaniu empatii
 • poznają dobre praktyki w budowaniu relacji wewnątrzszkolnych opartych o empatię
 • udoskonalą umiejętności wychowawcze z zakresu wspierania rozwoju emocjonalnego oraz kształtowania prawidłowych postaw prospołecznych u dzieci i młodzieży.

Liczba uczestników w grupie

10-25

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Empatia wśród uczniów i nauczycieli – jak ją kształtować i rozwijać?
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne
Wykształcenie wyższe
Zatrudnienie
Skip to content