Temat szkolenia

Emisja głosu

Najbliższe terminy

Lublin

Trwa rekrutacja...

Zamość

Trwa rekrutacja...

Biała Podlaska

Trwa rekrutacja...

Online

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

3

Cena

120,00

Szkolenie z oferty numer: 158

Adresaci

 • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
 • nauczyciele wychowawcy

Zakres treści

 1. Higiena głosu w pracy nauczyciela.
 2. Wpływ postawy na jakość głosu.
 3. Praca nad oddechem.
 4. Ćwiczenia fonacyjne, dykcyjne i artykulacyjne.
 5. Najczęściej popełniane błędy językowe.
 6. Wpływ stresu, zmęczenia i wysiłku na jakość głosu.
 7. Choroby narządu głosu.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • usystematyzują i pogłębią wiedzę na temat pracy głosem
 • poznają zasady prawidłowej emisji, poprawnej artykulacji i higieny głosu
 • nabędą umiejętność prawidłowego oddychania, artykułowania i wydobywania głoski
 • będą potrafili stosować zasady higieny głosu w pracy zawodowej.

Liczba uczestników w grupie

10-20

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Emisja głosu
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne
Wykształcenie wyższe
Zatrudnienie
Skip to content