Temat szkolenia

Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięganie po dziedzictwo cywilizacyjne Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej

Najbliższe terminy

Lublin

Trwa rekrutacja...

Zamość

Trwa rekrutacja...

Biała Podlaska

Trwa rekrutacja...

Online

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

3

Cena

120,00

Szkolenie z oferty numer: 19

Adresaci

 • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
 • nauczyciele wychowawcy
 • rady pedagogiczne

Zakres treści

 1. Rola edukacji klasycznej w procesie edukacyjnym.
 2. Kanon i założenia edukacji klasycznej.
 3. Dziedzictwo cywilizacyjne Europy i jego wpływ na procesy edukacyjne.
 4. Nauka języka łacińskiego – możliwości, bariery, szanse i korzyści.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • nabędą wiedzę i umiejętności do podejmowania działań na rzecz upowszechniania dostępu do edukacji klasycznej
 • nabędą umiejętności metodyczne w zakresie atrakcyjnego i przemyślanego wykorzystania poznanych treści w edukacji dzieci/uczniów
 • poznają możliwości, bariery, szanse i korzyści uczenia się języka łacińskiego.

Liczba uczestników w grupie

12-25

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięganie po dziedzictwo cywilizacyjne Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne
Wykształcenie wyższe
Zatrudnienie
Skip to content