Temat szkolenia

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia zamiast dostosowania ucznia do potrzeb edukacji – organizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z uwzględnieniem wskazań opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej

Najbliższe terminy

Lublin

Trwa rekrutacja...

Zamość

Trwa rekrutacja...

Biała Podlaska

Trwa rekrutacja...

Online

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4

Cena

110,00

Szkolenie z oferty numer: 88

Adresaci

 • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
 • pedagodzy specjalni
 • pedagodzy i psycholodzy szkolni
 • nauczyciele wspomagający

Zakres treści

 1. Specyficzne trudności w uczeniu się.
 2. Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w szkole.
 3. Uczeń niedowidzący, niedosłyszący, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
 4. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – podstawy teoretyczne i rozwiązania dydaktyczne.
 5. Organizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • poznają symptomy specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów
 • udoskonalą umiejętność analizy wskazań opinii i orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • poznają metody i formy pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • udoskonalą umiejętność rozpoznawania potrzeb ucznia i planowania pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • nabędą umiejętność dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości ucznia.

Liczba uczestników w grupie

12-25

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia zamiast dostosowania ucznia do potrzeb edukacji – organizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z uwzględnieniem wskazań opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne
Wykształcenie wyższe
Zatrudnienie
Skip to content