Temat szkolenia

Ciekawe ćwiczenia warsztatowe i narzędzia dydaktyczne do wykorzystania na różnych lekcjach szkolnych – w zgodzie z neurodydaktyką, kognitywistyką i tutoringiem

Najbliższe terminy

Lublin

Trwa rekrutacja...

Zamość

Trwa rekrutacja...

Biała Podlaska

Trwa rekrutacja...

Online

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

4

Cena

120,00

Szkolenie z oferty numer: 64

Adresaci

 • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
 • wychowawcy klas
 • pedagodzy i psycholodzy szkolni
 • rady pedagogiczne

Zakres treści

 1. Gry i ćwiczenia praktyczne wykorzystywane w tutoringu, budujące samoocenę uczniów i dobre relacje interpersonalne w klasie.
 2. Gry i ćwiczenia praktyczne kształcące umiejętność autorefleksji.
 3. Ćwiczenia praktyczne pozwalające ustalić własne mocne i słabe strony oraz umiejętności specjalne.
 4. Ćwiczenia kształcące umiejętności poznawcze, myślenie analityczne, przestrzenne, logiczne, wnioskowanie, spostrzegawczość, koncentrację uwagi w zgodzie z biologią mózgu, czyli neurodydaktyką.
 5. Ćwiczenia oparte na przetwarzaniu głębokim – neurodydaktyce – do wykorzystania na wybranych lekcjach przedmiotowych.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • pogłębią podstawową wiedzę z zakresu neurodydaktyki, kognitywistyki i tutoringu
 • nabędą umiejętność zastosowania w praktyce wybranych ćwiczeń warsztatowych i narzędzi dydaktycznych.

Liczba uczestników w grupie

12-20

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Ciekawe ćwiczenia warsztatowe i narzędzia dydaktyczne do wykorzystania na różnych lekcjach szkolnych – w zgodzie z neurodydaktyką, kognitywistyką i tutoringiem
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne
Wykształcenie wyższe
Zatrudnienie
Skip to content