Temat szkolenia

Awans zawodowy nauczyciela wspomagającego na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego wg nowych zasad

Najbliższe terminy

Lublin

Trwa rekrutacja...

Zamość

Trwa rekrutacja...

Biała Podlaska

Trwa rekrutacja...

Online

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

5

Cena

140,00

Szkolenie z oferty numer: 35

Adresaci

 • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
 • nauczyciele wspomagający rozpoczynający staż na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego

Zakres treści

 1. Przepisy prawne dotyczące awansu zawodowego obowiązujące od 01.09.2022 r.
 2. Specyfika pracy nauczyciela wspomagającego rozpoczynającego staż na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego.
 3. Plan rozwoju zawodowego.
 4. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego wraz z przykładami.
 5. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego wraz z przykładami.
 6. Niezbędna dokumentacja dołączana do wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego oraz postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
 7. Czynności związane z zakończeniem stażu.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • poznają procedury nowego awansu zawodowego – stan na 01.09.2022 r.
 • nabędą umiejętność planowania zadań ukierunkowanych na spełnienie wymagań niezbędnych na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego
 • rozwiną kompetencje w zakresie opracowania planu rozwoju zawodowego
 • nabędą umiejętność prezentowania własnego dorobku zawodowego
 • otrzymają przykładowy plan rozwoju zawodowego nauczyciela wspomagającego.

Liczba uczestników w grupie

10-25

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Przy szkoleniu online, należy wybrać miasto - jest to konieczne tylko dla naszych wewnętrznych statystyk.

Zapisz się tutaj

Awans zawodowy nauczyciela wspomagającego na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego wg nowych zasad
Wybierz miasto
Tryb nauczania
Dane uczestnika
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Kontakt
Dane do faktury
Kwalifikacje pedagogiczne
Wykształcenie wyższe
Zatrudnienie
Skip to content