logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Nowa oferta kursów na rok szkolny 2022/2023 jest już dostępna!
Kursy doskonalące: Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
99

Dokumentowanie oraz ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom/uczniom w przedszkolu, szkole, placówce oświatowej

Adresaci

Zakres treści

  1. Jaką dokumentację należy prowadzić w przedszkolu/szkole dla dzieci i uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi?
  2. Procedury przedszkola, szkoły dotyczące nauczania dla dzieci i uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.
  3. Dokumentacja współpracy z rodzicami i innymi podmiotami w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i uczniom ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.
  4. Co powinna zawierać indywidualna teczka dziecka lub ucznia objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole, placówce?
  5. Przykładowe wzory pism, wniosków, opinii o dziecku lub uczniu ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.
  6. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych, form, metod podczas bieżącej pracy z dzieckiem/uczniem na zajęciach prowadzonych przez nauczycieli przedmiotów.
  7. Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom oraz uczniom ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w przedszkolu, szkole, placówce.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
4
Odpłatność
120,00
Liczba uczestników w grupie
12–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu