logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
99

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z uszkodzonym wzrokiem

Adresaci

Zakres treści

  1. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD) – ustalenia terminologiczne.
  2. Prawne podstawy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
  3. Rodzina dziecka niepełnosprawnego w procesie wczesnej rehabilitacji.
  4. Diagnoza dziecka z uszkodzonym wzrokiem i jego środowiska rodzinnego jako podstawa do podjęcia oddziaływań rehabilitacyjnych.
  5. Metody WWRD w wieku żłobkowym.
  6. Programy rozwijające sensomotorykę i samodzielność.
  7. Ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową i wzrokowo-ruchową.
  8. Rehabilitacja wielozmysłowa.
  9. Przygotowanie dzieci z uszkodzonym wzrokiem do nauki szkolnej.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
5
Odpłatność
70,00
Liczba uczestników w grupie
20--25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu