logo

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR

Kursy doskonalące: Ocenianie osiągnięć uczniów
99

Jak oceniać, aby uczyć? Metody i techniki nauczania wspierające rozwój ucznia nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Cele oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
  2. Ocenianie sumujące a ocenianie kształtujące.
  3. Informacja zwrotna jako wsparcie rozwoju ucznia.
  4. Planowanie procesu dydaktycznego z uwzględnieniem elementów oceniania kształtującego.
  5. Korzyści dydaktyczne wynikające z oceniania kształtującego.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu