logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Ocenianie osiągnięć uczniów
98

„Kompetentny nauczyciel - kompetentni uczniowie” - ocenianie jako istotny element procesu kształcenia nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Funkcje oceny.
  2. Systemy oceniania.
  3. Wpływ procesu oceniania na motywację i rozwój zainteresowań ucznia.
  4. Błędy w ocenianiu uczniów.
  5. Elementy pomiaru dydaktycznego.
  6. Zasady konstruowania narzędzi sprawdzających stopień opanowania wiedzy i umiejętności przez uczniów.
  7. Ocena koleżeńska i samoocena ucznia.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin

6

Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu