logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
98

Słyszy, ale nie wszystko – dziecko/uczeń z niedosłuchem w przedszkolu/szkole nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Kształcenie dziecka z uszkodzonym słuchem – aspekty prawne.
  2. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia z niepełnosprawnością słuchową.
  3. Konstruowanie Indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla ucznia z niepełnosprawnością słuchową ze szczególnym uwzględnieniem wskazówek surdologopedycznych (logopedycznych).
  4. Standard postępowania logopedycznego w przypadku zaburzeń słuchu.
  5. Program terapii surdologopedycznej (logopedycznej) dla dziecka z niepełnosprawnością słuchową wraz z oceną oddziaływań terapeutycznych i zaleceniami do dalszej pracy.
  6. Budowanie kompetencji językowej, komunikacyjnej, kulturowej oraz usprawnianie realizacji wypowiedzi u dziecka z niepełnosprawnością słuchową – porady, ćwiczenia i przykłady z praktyki surdologopedy (logopedy).

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
6
Odpłatność
100,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu