logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Nowa oferta kursów na rok szkolny 2022/2023 jest już dostępna!
Kursy doskonalące: Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
97

Formy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i uczniom ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w szkole/placówce

Adresaci

Zakres treści

  1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w trakcie bieżącej lekcji oraz w ramach zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów.
  2. Planowanie i realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających uzdolnienia, rozwijających umiejętności uczenia się, rozwijających kreatywność.
  3. Planowanie i realizacja zajęć specjalistycznych: rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym.
  4. Formy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców dzieci i uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
4
Odpłatność
120,00
Liczba uczestników w grupie
12–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu