WODN KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Nowa oferta szkoleniowa na rok 2018/2019!
Kursy doskonalące: Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
97

Terapia ręki z elementami stymulacji wielozmysłowej poprzez działania plastyczne

Adresaci

 • logopedzi
 • pedagodzy specjalni
 • nauczyciele pracujący z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • rehabilitanci
 • terapeuci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Zakres treści

 1. Miejsce sprawności ręki w rozwoju psychomotorycznym dziecka.
 2. Omówienie pojęcia małej motoryki.
 3. Rozwój chwytu i manipulacji – normy i zaburzenia rozwojowe.
 4. Dobór odpowiedniej pozycji do pracy, transfery, zmiany pozycji.
 5. Usprawnianie polisensoryczne w terapii ręki.
 6. Analiza wybranych pomocy i programów edukacyjnych pod kątem oceny ich efektywności w usprawnianiu małej motoryki.
 7. Propozycje ćwiczeń i zabaw.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • poznają symptomy mogące świadczyć o zaburzeniach w zakresie motoryki małej
 • nabędą umiejętność polisensorycznego usprawniania ręki
 • poznają metody i rodzaje ćwiczeń wykorzystywanych w terapii ręki.
Liczba godzin
6
Odpłatność
90,00
Liczba uczestników w grupie
18--24

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu