logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Zapoznaj się z nową ofertą kursów (2021/2022)
Kursy doskonalące: Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
97

Rozwojowa niepłynność mowy a jąkanie wczesnodziecięce nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Co to jest niepłynność mowy? Co to jest jąkanie?
  2. Czym się charakteryzuje rozwojowa niepłynność mowy?
  3. Jak odróżnić jąkanie wczesnodziecięce od rozwojowej niepłynności mowy?
  4. Sposoby postępowania w obydwu przypadkach niepłynności mowy.
  5. Ważniejsze i ciekawsze metody terapii oraz ich praktyczne wykorzystanie.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
6
Odpłatność
100,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu