logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Ocenianie osiągnięć uczniów
97

Egzamin ósmoklasisty - formułowanie wniosków i rekomendacji nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Podstawy prawne przeprowadzania egzaminów zewnętrznych.
  2. Funkcje wyniku egzaminu zewnętrznego.
  3. Najczęstsze sposoby prowadzenia analiz.
  4. Trudności i dylematy szkolnej analizy wyników.
  5. Etapy analizy wyników egzaminów zewnętrznych.
  6. Analiza przykładowych wyników egzaminu zewnętrznego (próbnego), formułowanie i przedstawienie wniosków.
  7. Sposoby wykorzystania wyników egzaminu ósmoklasisty.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin

6

Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu