logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
96

Dziecko z zaburzeniami mowy o typie afazji w szkole – organizacja procesu kształcenia

Adresaci

Zakres treści

  1. Kształcenie dziecka z afazją – aspekty prawne.
  2. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia z zaburzeniami mowy o charakterze afazji z uwzględnieniem wskazówek neurologopedycznych.
  3. Konstruowanie Indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla ucznia z zaburzeniami mowy o charakterze afazji ze szczególnym uwzględnieniem wskazówek neurologopedycznych.
  4. Standard postępowania logopedycznego w przypadku niedokształcenia mowy o typie afazji (afazji dziecięcej).
  5. Program terapii/indywidualnej rewalidacji neurologopedycznej dla dziecka z zaburzeniami mowy o charakterze afazji lub program indywidualnej rewalidacji neurologopedycznej dla dziecka z zaburzeniami mowy o charakterze afazji wraz z oceną oddziaływań terapeutycznych i zaleceniami do dalszej pracy.
  6. Dokumentowanie pracy terapeutycznej, opinia neurologopedyczna – uwzględnienie współpracy z rodzicami, innymi nauczycielami, specjalistami, poradnią PPP.
  7. Stabilizacja kompetencji językowej, komunikacyjnej, kulturowej oraz usprawnianie realizacji wypowiedzi u dziecka z zaburzeniami mowy o charakterze afazji – porady, ćwiczenia i przykłady z praktyki neurologopedycznej.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
6
Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
15-25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu