logo

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR

Kursy doskonalące: Ocenianie osiągnięć uczniów
96

Egzamin ósmoklasisty - struktura, przygotowanie uczniów, sposób przeprowadzania nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Podstawy prawne egzaminu ósmoklasisty.
  2. Struktura egzaminu.
  3. Sposób przeprowadzania.
  4. Sposób przygotowania uczniów.
  5. Charakterystyka zadań.
  6. Wstęp do przygotowania przedmiotowego.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu