logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Zapoznaj się z nową ofertą kursów (2021/2022)
Kursy doskonalące: Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
96

„Bez motorka do mówienia” – o dziecku z afazją motoryczną w przedszkolu i w szkole

Adresaci

Zakres treści

  1. Kształcenie dzieci z afazją w szkole/placówce oświatowej – aspekty prawne.
  2. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia z afazją z uwzględnieniem wskazówek neurologopedycznych.
  3. Konstruowanie IPET dla ucznia z zaburzeniami mowy o charakterze afazji z uwzględnieniem wskazówek neurologopedycznych.
  4. Program terapii lub program indywidualnej rewalidacji logopedycznej dla dziecka z zaburzeniami mowy o charakterze afazji.
  5. Doskonalenie kompetencji językowej, komunikacyjnej, kulturowej oraz usprawnianie mowy u dziecka afatycznego – porady, ćwiczenia i przykłady z praktyki logopedycznej.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
5
Odpłatność
90,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu