WODN KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Nowa oferta szkoleniowa na rok 2018/2019!
Kursy doskonalące: Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
96

Niegrzeczne? Niezgrabne? Czy z zaburzeniami integracji sensorycznej? - nadwrażliwe sensorycznie dziecko w przedszkolu i szkole

Adresaci

 • nauczyciele przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego
 • nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
 • pedagodzy i psycholodzy szkolni
 • zainteresowani rodzice

Zakres treści

 1. Główne założenia metody integracji sensorycznej.
 2. Objawy zaburzeń integracji sensorycznej u dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 3. Niegrzeczne? Niezgrabne? A może z zaburzeniami integracji sensorycznej? Zachowania dzieci wynikające z zaburzeń SI.
 4. Na jakie zachowania zwracać uwagę, kiedy podjąć terapię SI?
 5. Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej i co dalej? Przykłady oddziaływań terapeutycznych w przedszkolu i szkole.
 6. Usprawnianie integracji sensorycznej w codziennym życiu dziecka.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • poznają i zrozumieją istotę trudnych (odmiennych, nietypowych) zachowań dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej
 • nabędą podstawową wiedzę i praktyczne umiejętności wykorzystania w pracy terapeutycznej elementów metody SI
 • wzbogacą warsztat pracy o ćwiczenia integracji sensorycznej do wykorzystania w pracy z małymi dziećmi.
Liczba godzin
6
Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
20--25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu