logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
95

Metody terapii specyficznych trudności w nauce uczniów kl. I–III i klas IV–VIII nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Specyficzne trudności w nauce – przyczyny oraz objawy zaburzeń w wieku przedszkolnym i szkolnym.
  2. Diagnoza/rozpoznanie trudności – jako punkt wyjścia do podjęcia działań pomocowych.
  3. Charakterystyka procesu terapeutycznego.
  4. Czynniki wpływające na efektywność terapii pedagogicznej ze strony ucznia i nauczyciela.
  5. Rodzaje oddziaływań terapeutycznych: psychoterapeutyczne, korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczne i ogólnorozwojowe.
  6. Zasady i etapy terapii pedagogicznej.
  7. Propozycje ćwiczeń rozwijających funkcje percepcyjno-motoryczne oraz prawą i lewą półkulę mózgu uczniów.
  8. Ćwiczenia praktyczne.
  9. Obowiązki nauczyciela terapeuty.
  10. Komunikacja i współpraca z rodzicami w celu utrwalenia oddziaływań terapeutycznych.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
8
Odpłatność
100,00
Liczba uczestników w grupie
15-25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu