logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
95

Wspomaganie ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w pracy zdalnej

Adresaci

Zakres treści

  1. Co rozumiemy pod pojęciem pracy zdalnej?
  2. Rola i zadania nauczyciela wspomagającego.
  3. Metody wspomagania ucznia ze SPE podczas nauczania zdalnego.
  4. Współpraca z nauczycielami wiodącymi na lekcjach zdalnych.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
5
Odpłatność
90,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu