WODN KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Nowa oferta szkoleniowa na rok 2018/2019!
Kursy doskonalące: Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
95

Metoda Integracji Sensorycznej w terapii dzieci z zaburzonym rozwojem

Adresaci

 • nauczyciele wychowania przedszkolnego
 • nauczyciele różnych specjalności szkół podstawowych
 • pedagodzy specjalni
 • nauczyciele pracujący z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Zakres treści

 1. Podstawowe systemy odbioru bodźców sensorycznych.
 2. Wpływ zaburzeń w zakresie odbioru i przetwarzania bodźców sensorycznych na rozwój dziecka.
 3. Ocena przebiegu procesów integracji sensorycznej – rozpoznawanie deficytów, metody i techniki diagnostyczne (testy, skale, obserwacja).
 4. Istota zaburzeń w zakresie integracji sensorycznej w:
  1. autyzmie,
  2. niepełnosprawności intelektualnej,
  3. ADHD,
  4. dysleksji.
 5. Wykorzystanie integracji sensorycznej w terapii dzieci – ćwiczenia.
 6. Ocena skuteczności terapii.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • poznają podstawowe założenia metody integracji sensorycznej
 • poznają symptomy mogące świadczyć o zaburzeniach w zakresie odbioru i przetwarzania bodźców sensorycznych
 • nabędą umiejętność wstępnej oceny procesów sensorycznych u dzieci
 • poznają metody i rodzaje ćwiczeń wykorzystywanych w pracy z dzieckiem z zaburzonym rozwojem.
Liczba godzin
5
Odpłatność
70,00
Liczba uczestników w grupie
20--25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu