WODN KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Nowa oferta szkoleniowa na rok 2018/2019!
Kursy doskonalące: Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
94

Strategie postępowania wobec trudnych zachowań osób ze spektrum autyzmu

Adresaci

 • nauczyciele szkół ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych
 • terapeuci
 • pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych

Zakres treści

 1. Rozpoznawanie zachowań niepożądanych.
 2. Definicja i pomiar zachowań trudnych.
 3. Kroki postępowania przed rozpoczęciem interwencji.
 4. Analiza funkcjonalna zachowania.
 5. Metody: kontrola bodźców i kontrola konsekwencji.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • nabędą wiedzę na temat przyczyn występowania zachowań trudnych u osób autystycznych
 • poznają techniki i metody pomiaru liczby i natężenia występowania zachowań trudnych
 • posiądą wiedzę na temat podstaw analizy stosowanej i metod behawioralnych w terapii
 • nabędą umiejętność wykorzystania poznanych metod w pracy z osobami autystycznymi.
Liczba godzin
6
Odpłatność
70,00
Liczba uczestników w grupie
20--25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu