logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
93

Jak nie pobłądzić na tej ścieżce? – zindywidualizowana ścieżka kształcenia w praktyce nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Podstawy prawne dotyczące udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom/wychowankom.
  2. Dla kogo i kiedy? – zindywidualizowana ścieżka kształcenia jako forma pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniom w szkole/placówce.
  3. Współpraca dyrektora szkoły, nauczycieli i specjalistów z instytucjami zewnętrznymi (głównie poradnią psychologiczno-pedagogiczną) w czasie planowania i wdrażania zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.
  4. Praktyczne aspekty organizacji zajęć dla uczniów w ramach zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
5
Odpłatność
90,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu