logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
93

Tańce integracyjne w pracy z grupą nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Sposoby opisu i interpretacji tańca.
  2. Różne formy muzyczno-ruchowe i ich znaczenie w procesie integracji grupy.
  3. Metodyka nauczania tańca.
  4. Tańce, które można dostosować do konkretnych działań tematycznych.
  5. Tańce i zabawy do muzyki tradycyjnej, popularnej, dyskotekowej różnych narodów i grup etnicznych.
  6. Kształcenie umiejętności wykonania wybranych tańców integracyjnych do różnorodnych melodii.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin

6

Odpłatność
90,00
Liczba uczestników w grupie
15–20

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu