WODN KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Nowa oferta szkoleniowa na rok 2018/2019!
Kursy doskonalące: Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
93

Metody i techniki relaksacji wykorzystywane w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Adresaci

 • nauczyciele edukacji przedszkolnej
 • nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
 • terapeuci pedagogiczni
 • pedagodzy i psycholodzy szkolni

Zakres treści

 1. Treści podstawowe obejmujące wiedzę dotyczącą fizjologii reakcji stresowej i reakcji relaksacyjnej – wprowadzenie.
 2. Technika relaksacji wg E. Jacobsona w wersji Barbary Kaji przystosowanej do pracy z małymi dziećmi.
 3. Relaksacja wg H. Wintreberta.
 4. Relaksacja – trening autogenny wg J. H. Schultza.
 5. Ćwiczenia oddechowe jako forma relaksu i rozluźnienia – propozycje ćwiczeń i zabaw.
 6. Gimnastyka wg de Milla.
 7. Elementy terapii taktylnej i techniki wyciszające.
 8. Elementy diety sensorycznej jako metody wyciszające, pobudzające i organizacyjne.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • nabędą wiedzę dotyczącą technik relaksacji i możliwości ich wykorzystania w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • poznają różne techniki relaksacyjne
 • nabędą umiejętność dobierania i zastosowania wybranych technik relaksacyjnych w pracy z grupą, jak również w trakcie indywidualnych zajęć.
Liczba godzin
5
Odpłatność
70,00
Liczba uczestników w grupie
20--25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu