WODN KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Nowa oferta szkoleniowa na rok 2018/2019!
Kursy doskonalące: Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
92

Komunikacja alternatywna w pracy z dzieckiem z autyzmem

Adresaci

 • terapeuci wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • nauczyciele przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego
 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół pracujący z osobami z autyzmem
 • inni zainteresowani nauczyciele

Zakres treści

 1. Trudności komunikacyjne występujące u dzieci z autyzmem.
 2. Komunikacja alternatywna – dlaczego warto ją wprowadzać?
 3. Rodzaje komunikacji wspomagającej/alternatywnej.
 4. Wybór właściwej komunikacji wspomagającej do rozwijania umiejętności porozumiewania się osób z autyzmem.
 5. Fakty i mity na temat komunikacji alternatywnej.
 6. Część praktyczna.
 7. Materiał poglądowy – prezentacja materiału filmowego.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • nabędą wiedzę na temat trudności komunikacyjnych dzieci z autyzmem
 • poznają metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej
 • nabędą umiejętności w zakresie metodyki wprowadzania komunikacji alternatywnej.
Liczba godzin
6
Odpłatność
70,00
Liczba uczestników w grupie
20--25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu