WODN KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Nowa oferta szkoleniowa na rok 2018/2019!
Kursy doskonalące: Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
91

Trening umiejętności społecznych dla uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera

Adresaci

 • nauczyciele pracujący z uczniami ze spektrum autyzmu
 • rodzice dzieci autystycznych

Zakres treści

 1. Teoria kognitywnego nauczania społecznego u osób z autyzmem.
 2. Przedstawienie różnych form pracy nad rozwijaniem umiejętności społecznych u osób z autyzmem.
 3. Metody pracy nad emocjami osób z ASD wg Tony Atwooda.
 4. Zasady organizacji i cele terapeutyczne zajęć grupowych rozwijających umiejętności społeczne osób z autyzmem.
 5. Zachowania trudne – strategie postępowania w czasie zajęć.
 6. Generalizacja umiejętności nabytych podczas zajęć, rola rodziny i środowiska osoby z ASD.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • zapoznają się ze specyfiką kognitywnego uczenia się osób z autyzmem
 • poznają różne metody nauczania umiejętności społecznych
 • nabędą umiejętność planowania zajęć TUS-u
 • nauczą się strategii rozwijania umiejętności społecznych.
Liczba godzin
8
Odpłatność
100,00
Liczba uczestników w grupie
15--20

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu