logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Nowa oferta kursów na rok szkolny 2022/2023 jest już dostępna!
Kursy doskonalące: Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
91

Diagnoza pedagogiczna dziecka z zaburzeniami rozwoju do 12. roku życia wg profilu psychoedukacyjnego PEP-R Erica Schoplera nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Profil psychoedukacyjny jako globalna i wieloprofilowa diagnoza dziecka z zaburzeniami rozwoju.
  2. Zasady posługiwania się testem i dokumentacją diagnostyczną.
  3. Praktyczne ćwiczenia w zakresie realizacji zadań testowych z obszaru rozwoju i obszaru zachowań.
  4. Arkusz oceny rozwoju dziecka.
  5. Analiza wyników z obszaru rozwoju i obszaru zachowań.
  6. Profil rozwojowy dziecka.
  7. Charakterystyka rozwoju na podstawie informacji zebranych z diagnozy.
  8. Wskazania do Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego dla ucznia z zaburzeniami rozwoju.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
5
Odpłatność
140,00
Liczba uczestników w grupie
12–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu