logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
90

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia, zamiast dostosowania ucznia do potrzeb edukacji – organizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z uwzględnieniem wskazań opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej

Adresaci

Zakres treści

  1. Specyficzne trudności w uczeniu się.
  2. Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w szkole.
  3. Uczeń niedowidzący, niedosłyszący, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
  4. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – podstawy teoretyczne i rozwiązania dydaktyczne.
  5. Organizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
6
Odpłatność
100,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu