logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Doskonalenie warsztatu pracy dyrektora
9

Wspomaganie pracy szkoły w zakresie kształcenia kompetencji cyfrowych uczniów nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Wspomaganie jako forma nadzoru pedagogicznego.
  2. Diagnozowanie potrzeb szkoły w zakresie kształcenia kompetencji cyfrowych.
  3. Planowanie i realizacja działań szkoły w procesie wspomagania.
  4. Ocena efektów procesu wspomagania w zakresie kształcenia kompetencji cyfrowych.
  5. Rola instytucji zewnętrznych w procesowym wspomaganiu szkół.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
5
Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu